هيپنوز ,جريان ,جريان هيپنوز

 




آيا مى توان در جريان هيپنوز از كسى سؤاستفاده كرد؟

يكى از نگرانى هاى كسانى كه هيپنوز را به عنوان يك روش درمانى انتخاب مى كنند، ترس از اين موضوع است كه چون در جريان هيپنوز كنترل خود را از دست مى دهند ممكن است ناآگاهانه مورد انواع سؤاستفاده قرار بگيرند.

پژوهش هاى دقيقى كه توسط ارنست هيلگارد و ديگران انجام گرفته، به خوبى نشان داده اند كه هنگام هيپنوز، بخشى از ذهن سوژه به نام ناظر پنهان، تمام جريان هيپنوز را به دقت زير نظر دارد و هرگز تلقيناتى كه مغاير با اصول اخلاقى و اعتقادى فرد باشند را نخواهد پذيرفت.

در واقع اين بخش ذهن، از سوژه به خوبى مراقبت مى كند و در صورت نياز، وى را بلافاصله از هيپنوز خارج مى نمايد.

بنابراين، اين باور نادرست نيز افسانه اى بيش نيست و هرگز اتفاق نخواهد افتاد.



 
 
منبع اصلی مطلب : خدمات روانشناسی رحیمی
برچسب ها : هيپنوز ,جريان ,جريان هيپنوز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سئوالات متداول در مورد هیپنوتیزم